Hogeschool van Amsterdam

Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam. 

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Huib de Jong 2015

Dhr. prof. mr. H.M. (Huib) de Jong

Voorzitter CvB, waarnemend rector 

Huib de Jong is sinds 1 maart 2013 rector van de HvA en lid van het College van Bestuur UvA-HvA. Sinds de bestuurlijke splitsing UvA-HvA per 1 maart 2017 is hij naast rector ook waarnemend voorzitter van het College van Bestuur HvA. Vanaf 8 juni 2017 is hij voorzitter College van Bestuur HvA en tevens waarnemend rector.

De Jong begon in 1981 zijn loopbaan bij de Universiteit Twente (UT) als universitair docent en werd daar in 1991 in de toenmalige faculteit Bestuurskunde benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als faculteitsdecaan, werd hij in de periode 2000-2004 lid van het College van Bestuur van de UT. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar tot maart 2013 de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur met als portefeuille onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid.

De Jong studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 1989 is hij bij de Universiteit Twente (UT) gepromoveerd op een proefschrift over de relatie tussen schaal en kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland.

Contactgegevens

Secretaresse: Lisette Visser
Telefoon:  020 595 2341
E-mail:  secretariaatrector@hva.nl

 

​Vanaf 31 oktober 2017

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Beleid studentenzaken
 • Beleid onderwijslogistiek
 • Alumnibeleid
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid en innovatie
 • Organisatie, medezeggenschap en participatie
 • HRM beleid, lectorenbenoemingen en lokaal overleg
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Externe betrekkingen en marketing
 • In- en externe communicatie

 

 • Hoogleraar Faculteit Behavioural,  Management and Social Sciences – Universiteit Twente

 • Vicevoorzitter bestuur Vereniging Hogescholen
 • Lid Bestuurscommissie Onderzoek – Vereniging Hogescholen
 • Lid van de Amsterdam Economic Board (AEB)
 • Lid Regionaal overleg MBO-HBO
 • Voorzitter Stuurgroep Amsterdamse Onderwijs Opgaven
 • Lid bestuur Ben Sajet Centrum
 • Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid Maatschappelijke Raad SVOK ( (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) - Scholengroep Castricum 

Hanneke Reuling, CvB

dr. J.G.M.(Hanneke) Reuling

Vice-voorzitter CvB, portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Per 1 oktober 2017 is dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling benoemd tot vice-voorzitter van het CvB met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Reuling begon haar loopbaan als beleidsmedewerker ldentiteit en Pastoraal bij de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen in Den Bosch. Daarna werd ze docent en promovendus aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift After Eden. Church Fathers and Rabbis on Gen. 3:16-21. Vanaf 2006 was ze locatieleider, waarnemend directeur en directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Fontys Hogescholen. In 2013 werd ze directeur bedrijfsvoering van de faculteit Sociale Wetenschappen bij de Vrije Universiteit.

Reuling studeerde Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en rondde die studie cum laude af.

Contactgegevens

Secretaresse: Silke Möller
Telefoon: 020 595 2342 
E-mail:

S.moller@hva.nl

 

Vanaf 31 oktober 2017

 • Financieel beleid
 • Planning en control
 • Strategisch informatiebeleid (w.o. SURF)
 • Vastgoed- en huisvestingsbeleid
 • Facilitair beleid (studenten en medewerkers)
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Duurzaamheid, arbo en milieu
 • Valorisatie-uitvoering inclusief IXA, HvA Holding
 • Studentenhuisvesting, studentenvoorzieningen
 • Bibliotheek, media en evenementen

 • Lid Adviescommissie KANSfonds, Hilversum
 • Lid Beleids- en adviescommissie Augustijns Instituut, Eindhoven/Utrecht
 • Lid Raad van Advies en Ondersteuning Stichting Thomas More, Den Bosch

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres Huib de Jong en Hanneke Reuling
Wibautstraat 3B
1091 GH  Amsterdam

Maaike Lürsen

Mw. drs. M.N. (Maaike) Lürsen 

Secretaris

Lürsen is sinds september 2016 secretaris van de hogeschool. De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Als Chief Security Officer (CSO) is zij daarnaast verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de hogeschool.

Contactgegevens

Seceraresse: Beatrice Wiechmann
Telefoon: 020 525 6191
E-mail: Secretariaat-secretaris-HvA@uva.nl

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 10 april 2018